TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 1 / 2

 1. 01

  Psikiyatrik bozukluklar irritabl barsak sendromuna yol açar mı?

  Ülkü DAĞLI

 2. 02

  Serum β2-mikroglobulin düzeylerinin inflamatuvar barsak hastalıklarının aktivitesini belirlemekteki değeri

  Bilge TUNÇ, Z.Mesut Yalın KILIÇ, Semra AKTAŞ, Erkan PARLAK, Aysel ÜLKER, Mustafa BALCI

 3. 03

  Psikiyatrik hastalar ve irritabl barsak sendromu

  Ertuğrul KAYAÇETİN, Faruk UĞUZ

 4. 04

  Duodenal ülser ve ülser benzeri dispepsinin ayırıcı tanısında semptomlar

  Melih KARINCAOĞLU, Murat ALADAĞ, Ayşe SERTKAYA, Bülent KANTARÇEKEN, Ramazan SARI, Bülent YILDIRIM, Fatih HİLMİOĞLU

 5. 05

  Helikobakter pilori (+) kronik aktif gastritli hastalarda değişik iki tedavi protokolünün etkinliği

  Yılmaz ERGÜN, Bahri ABAYLI

 6. 06

  Serum seruloplazmin düzeyi: Wilson hastalığında selatör tedaviden etkileniyor mu? Aile taramasında değeri nedir?

  Kadir DEMİR, Çetin KARACA, Sabahattin KAYMAKOĞLU, Sadakat ÖZDİL, Dinç DİNÇER, Ziyaettin DURAKOĞLU, Fatih BEŞIŞIK, Yılmaz ÇAKALOĞLU, Atilla ÖKTEN

 7. 07

  Kronik hepatit B’li hastalarda karaciğer dokusu ICAM-1 ve ICAM-3 düzeyleri

  Cengiz PATA, Ayşe POLAT, Naci TİFTİK, Aziz YAZAR, Kerem SEZER, Özlen BAĞDATOĞLU, Ahmet KIYKIM, Engin ALTINTAŞ

 8. 08

  Sirozlu hastalarda Q-T aralığındaki değişiklikler

  Nevin ORUÇ, Tufan TÜRK, Nadir YÖNETÇİ, Mustafa YILMAZ, Bünyamin KAPTANOĞLU

 9. 09

  Kronik karaciğer hastalığında QT intervalindeki değişiklikler

  Ertuğrul KAYAÇETİN, Salih BÜK, Nazif AYGÜL

 10. 10

  Assidik sıvı hücre sayımında otomatik yöntem yeterince güvenilir bir seçenek midir?

  Mehmet DURSUN, Şerif YILMAZ, Fikri CANORUÇ, Naime CANORUÇ, Sabri BATUN

 11. 11

  Multipl sklerozlu hastalarda HBsAg ve anti HCV prevalansı

  Necati YENİCE, Fazlı MUTLU, Celale DURGUT, Nurten ARICAN, Nevzat AKSOY, Alaattin AVCUL, Jale AĞAOĞLU

 12. 12

  Tekrarlayan halotane anestezisi sonrasında gelişen karaciğer sirozu tablosu

  Mehmet YILDIZ, Yusuf AYDIN, Nevzat ILIMAN, Yasemin ATEŞ, Funda CERAN, Gülşah ŞAŞAK

 13. 13

  Karaciğer biyopsisi primer biliyer sirozda gerekli, AMA (-) primer biliyer sirozda zorunludur

  Ali Önder KARAOĞLU, Vahit YÜKSELEN, Mehmet Hadi YAŞA