TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 7 / 1

 1. 01

  Özgün Görüntüler
  İntestinal tüberkülozlu olgu

  Erdal ÖZEN, Berna BAYRAKÇI, Ahmet AYDIN

 2. 02

  Özgün Görüntüler
  Portal hipertansiyon ile seyreden gastrik tümör

  Aliye SOYLU, Aydın ÇİLTAŞ, Ömer ÖZDEMİR

 3. 03

  Özgün Görüntüler
  İnatçı kusma ile seyreden jejenumda divertikül olgusu

  Aliye SOYLU, Ömer ÖZDEMİR, Aydın ÇİLTAŞ

 4. 04

  Karaciğer transplantasyonu sonrası HBV profilaksisi

  Onur YAPRAK, Murat DAYANGAÇ, Deniz BALCI, Süleyman URAZ, Cihan DURAN, Yıldıray YÜZER, Yaman TOKAT

 5. 05

  Türkiye’de birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalarda dispepsi görülme sıklığı

  Aydın Şeref KÖKSAL, Dilek OĞUZ, Ali ÖZDEN

 6. 06

  Akut pankreatitli olgularımız: Kılavuz önerilerinden ne kadar uzak?

  Kadim BAYAN, Yekta TÜZÜN, Güngör ATEŞ, Zafer PEKKOLAY, Şerif YILMAZ, Mehmet DURSUN, Fikri CANORUÇ

 7. 07

  İnflamatuvar barsak hastalığında histopatolojik kriterlerin klinik semptomatolojiyle ilişkisi

  Berna SAVAŞ, Mehmet BEKTAŞ, Sibel PERÇİNEL, Ali TÜZÜN, Arzu ENSARİ, Hülya ÇETİNKAYA2, Ali ÖZDEN

 8. 08

  Yıllara göre duodenum ve mide ülserli olguların ve bu olgulardaki Helikobakter pilori sıklığının irdelenmesi: Retrospektif 10 yıllık irdeleme

  Fatih TEKİN, Fulya GÜNŞAR, Zeki KARASU, Serhat BOR, Galip ERSÖZ, Ulus Salih AKARCA, Ömer ÖZÜTEMİZ Oktay TEKEŞİN, Necla OSMANOĞLU, Ahmet MUSOĞLU, Yücel BATUR, Tankut İLTER, Ahmet AYDIN

 9. 09

  Duodenal ülserli hastalarda Helikobakter pilori eradikasyonunun asit reflüsü üzerine etkisi

  Mehmet BEKTAŞ, Murat ALKAN, Yusuf ÜSTÜN, İrfan SOYKAN, Ali ÖZDEN

 10. 10

  Barrett özofagusunda yüksek dereceli displazi tedavisinde argon plazma koagulasyon: Vaka sunumu

  Serhat BOR, Murat GÜLŞEN, İlker TURAN, Müge TUNÇYÜREK, Tahsin TEKELİ, Abdurrahman KADAYIFÇI

 11. 11

  Kronik viral Hepatit B hastasında pegile interferon alfa-2b ile tetiklenen Evans sendromu: Vaka sunumu

  Fehmi ATEŞ, Mehmet YALNIZ, Zeynep ZENGİN

 12. 12

  Jejunal non-hodgkin lenfoma ile ortaya çıkan çölyak hastalığı

  Orhan SEZGİN, Engin ALTINTAŞ, Anıl TOMBAK, Tuğba KARABACAK

 13. 13

  İntestinal lenfanjiektazi, olgu sunumu

  Banu YAMAN, Başak DOĞANAVŞARGİL, Orkan ERGÜN, Murat SEZAK, Banu SARSIK, Neslihan EDEER KARACA, Müge TUNÇYÜREK

 14. 14

  Schatzki halkası ile birlikte olan plummer - vinson sendromu: Bir olgu sunumu

  Gülçin GÜNGÖR, Yasemin ODABAŞ, Reşat DABAK, Can DOLAPÇIOĞLU, Oya Uygur BAYRAMİÇLİ

 15. 15

  Literatürden Seçmeler
  Bölüm Editörü: Yücel ÜSTÜNDAĞ

  Sevil İLİKHAN, Yücel ÜSTÜNDAĞ