TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5 / 3

 1. 01

  Özgün Görüntüler
  Özofagusta submukozal tümör

  Reşat DABAK, Oya UYGUR-BAYRAMİÇLİ, Can DOLAPÇIOĞLU, Orhan ŞAD, Dilek YAVUZER, Alpaslan MAYADAĞLI

 2. 02

  Mide kanserinde E-cadherin genindeki heterozigosite kaybının sıklığı

  İsmail YEĞİN, Ömer YILMAZ, Bülent AYDINLI, Kerim ÇAYIR, Selma GEPDİREMEN, İbrahim PİRİM, Salim BAŞOL TEKİN

 3. 03

  Safra kesesi kanserinde Helikobakter 16SrDNA ve üreaz gen analizi

  Arzu ÇELEBİ KOBAK, Şenol KOBAK, Funda YILMAZ, Ulus Salih AKARCA

 4. 04

  İdiyopatik portal hipertansiyonlu on iki hasta: Güneydoğu Anadolu’dan veriler

  Şerif YILMAZ, Kadim BAYAN, Yekta TÜZÜN, Davut AKIN, Timuçin ÇİL

 5. 05

  Terapotik ERCP komplikasyonları için risk faktörleri: Tek merkezli prospektif çalışma*

  Ülkü SARITAŞ, İbrahim GÖREN, Altuğ ŞENOL

 6. 06

  Endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi komplikasyonları:
  Tek merkezli retrospektif çalışma

  Osman BASAT, Seyfettin KÖKLÜ, Bahattin ÇİÇEK, Erkan PARLAK, Burhan ŞAHİN

 7. 07

  Nonülser dispepside Helikobakter pilori sıklığı ve eradikasyon tedavisine yanıt

  Vedat GÖRAL, Mehmet DÖNMEZ, Hakan TEMİZ, Dede ŞİT

 8. 08

  Erken evre hemoroid tedavisinde infrared koagulasyon ve lastik bant ligasyon*

  Fahri YAKARYILMAZ, Sefa GÜLİTER, Zübeyde ÖZKURT, Hatice KELEŞ, Fatma EBİNÇ

 9. 09

  Kolonoskopik lezyonlar ve histopatolojik sonuçları: 322 hastanın değerlendirmesi

  Şerif YILMAZ, Kadim BAYAN, Yekta TÜZÜN, Fikri CANORUÇ

 10. 10

  Ürosepsise bağlı gelişen akut akalkülöz kolesistit:
  İki vaka sunumu

  Mustafa KARAHOCAGİL, Ayşe ÇARLIOĞLU, Özlem SAYGILI, Cansel TÜRKAY, Cem URAL

 11. 11

  Reversibl asite neden olan iskemik hepatit: Olgu sunumu

  Berçem AYÇİÇEK DOĞAN, Ersan ÖZASLAN, Sabiye AKBULUT, Firdevs TOPAL, Burçak KAYHAN, Tankut KÖSEOĞLU, Emin ALTIPARMAK