TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5 / 1

 1. 01

  Distale migre olmuş plastik stentin çıkartılması: Önce duodenuma tamamen çek sonra dışarıya çıkart

  Erkan PARLAK, Bahattin ÇİÇEK, Yasemin ÖZİN, Engin UÇAR, Burhan ŞAHİN

 2. 02

  Koledoktan forsepsle biyopsi esnasında kateter yardımıyla kitlenin görüntülenmesi

  Engin UÇAR, Yasemin ÖZİN, Erkan PARLAK, Burhan ŞAHİN

 3. 03

  Türkiye’de birinci basamak sağlık kurumlarında irritabl barsak sendromu görülme sıklığı*

  Ali ÖZDEN, Aydın Şeref KÖKSAL, Dilek OĞUZ, Bahattin ÇİÇEK, Uğur YILMAZ, Ülkü DAĞLI, Erkan PARLAK, Kadir BAHAR, Burhan ŞAHİN, Jülide ÖZLER, Aslı ÖZDEN

 4. 04

  Ülseratif kolitli hastalarda plazma sitokin düzeyleri

  Vedat GÖRAL, Tahir ÇELENK, Abdurahman KAPLAN, Dede ŞİT

 5. 05

  Kolorektal kanserlerde, p21, p27, p57 siklin bağımlı kinaz inhibitör geni (CDKI) ekspresyonlarının değerlendirilmesi*

  Mustafa Ertan AY, Orhan TERZİOĞLU, Cem TERZİ, Özlem İZCİ AY

 6. 06

  Karaciğer hastalıklarında (siroz veya hepatit) homosistein ve selenyum düzeyleri

  Naime CANORUÇ, Fikri CANORUÇ, Çetin ASLAN, Şerif YILMAZ, Cengiz TURGUT, Mehmet DURSUN, Zeki AKKUŞ, Ebru KALE

 7. 07

  Kronik hepatit B enfeksiyonunda lamivudin monoterapisi, interferon alfa monoterapisi ve kombinasyon tedavisi

  Necati YENİCE, Özgür MEHTAP, Nurten ARICAN, Yasemin GÖKDEN

 8. 08

  Helikobakter pilori eradikasyonunun non-ülser dispepsili hastalarda semptomlar üzerine kısa dönemdeki etkisi

  Aydın Şeref KÖKSAL, Erkan PARLAK, Dilek OĞUZ, Bahattin ÇİÇEK, Burhan ŞAHİN

 9. 09

  Elazığ kent toplumunda nonalkolik yağlı karaciğerin epidemiyolojik özellikleri

  Selman ÇELEBİ, Hüseyin ATASEVEN Eylem MENGÜCÜK, S. Erhan DEVECİ, Yasemin AÇIK, İ. Halil BAHÇECİOĞLU

 10. 10

  Diyarbakır ilinde Helikobakter pilori antikor prevalansı

  Vedat GÖRAL, Bülent ÖZDAL, Abdurahman KAPLAN, Dede ŞİT, Ramazan DANIŞ

 11. 11

  Kişisel gözlemimiz ve literatürden derlenmiş bilgiler ışığında tam netleşmemiş bir klinik antite olarak kolesterolozis

  Tuna ÖZBAĞI, Kenan Sami ÇAKAR, Gültekin MALKOÇ, Bilge TUNÇ

 12. 12

  Konstipasyon saptanan olgularımızın değerlendirilmesi

  Burak UZ, Cansel TÜRKAY, Nüket BAVBEK, Ayşe IŞIK, Mustafa ERBAYRAK, Mehtap ERKMEN UYAR

 13. 13

  Sistemik amiloidoz ve gastrointestinal sistem: 4 olgu nedeni ile

  Aydın Şeref KÖKSAL, İbrahim ERTUĞRUL, Dilek OĞUZ, Meral AKDOĞAN, Sedef KURAN, Aysel ÜLKER, Burhan ŞAHİN

 14. 14

  Brusellozis’e bağlı akut hepatit: Olgu sunumu

  Hüseyin USLUSOY, Murat KIYICI, Enver DOLAR, Selim GÜREL, Selim Giray NAK, Macit GÜLTEN, Faruk MEMİK

 15. 15

  Gastrik Dieulafoy lezyonu: Nadir bir üst gastrointestinal sistem kanama nedeni (İki olgu)

  Serdar KAMAN, Alp GÜNAY, Fahri AKYÜZ, Yalçın TAMER, Metin ÖZTÜRK

 16. 16

  Kronik diyare yakınması ile başvuran tiroid medüller karsinoma olgusu

  Nil ÖZYÜNCÜ, Ramazan İDİLMAN, Şahin ÇOBAN, Metin KIR, Ali ÖZDEN

 17. 17

  Crohn hastalığını taklit eden ince barsak karsinoid tümörü: Olgu sunumu

  Mübeccel GÜMRAH, Kemal KUTOĞLU, Özlem MUTLUAY, Özgür MEHTAP, Necati YENİCE