TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 / 3

 1. 01

  Özgün Görüntüler
  ERCP’de pratik ipuçları -2
  Distale migre olmuş plastik stentin çıkartılması:
  Önce içeri it, sonra çıkart

  Erkan PARLAK, Bahattin ÇİÇEK, Bülent ÖDEMİŞ, Fatih AYDIN, Burhan ŞAHİN

 2. 02

  Özgün Görüntüler
  Klatskin tümörlü bir olguda ERCP işlemi sırasında nadir karşılaşılabilecek bir problem

  Mehmet DURSUN, Şerif YILMAZ, Kadim BAYAN, Yekta TÜZÜN

 3. 03

  Özgün Görüntüler
  Alışılmadık bir görüntü: Stent içinde stent

  Fatih AYDIN, Bülent ÖDEMİŞ, Erkan PARLAK, Burhan ŞAHİN

 4. 04

  Akut pankreatit olgularının kanıta dayalı tıp kılavuzları rehberliğinde incelenmesi

  Murat ZEYTUNLU, Murat AKYILDIZ, Oktay TEKEŞİN, Galip ERSÖZ, Ömer ÖZÜTEMİZ, Ahmet ÇOKER, Yıldıray YÜZER, Yücel BATUR

 5. 05

  Spontan bakteriyel peritonitli hastalarda asit kültür sonuçları ve klinik özellikler

  Şehmus ÖZMEN, Ramazan DANIŞ, Abdullah ALTINTAŞ, Kadim BAYAN, Şerif YILMAZ

 6. 06

  Non alkolik steatohepatitli hastalarda antinükleer antikor prevalansı ve önemi

  Selim AYDEMİR, İshak Özel TEKİN, Hüseyin ENGİN, Erdem KOÇAK, Ayşe Semra DEMİR, Yücel ÜSTÜNDAĞ

 7. 07

  Biliyer kistadenom ve kistadenokarsinom: 11 olgu ve literatürün gözden geçirilmesi

  Ömer ÜNALP, Deniz NART, Yeşim ERTAN, Ahmet ÇOKER, Funda YILMAZ, Murat KILIÇ, Murat ZEYTUNLU

 8. 08

  Helicobacter pylori pozitif ve negatif hastalarda intestinal metaplazi ve displazi sıklığı

  Esin ATİK, Bülent KANTARÇEKEN, Ertan BÜLBÜLOĞLU, Ali ÇETİNKAYA

 9. 09

  Helicobacter pylori eradikasyon tedavisinde 7 ve 14 günlük lansoprazol, amoksisilin, klaritromisin protokolünün karşılaştırılması

  Ahmet UYGUN, Ahmet TÜZÜN, Zeki YEŞİLOVA, Murat ASLAN, Yüksel ATEŞ, Zülfikar POLAT, Ahmet ERDİL, Sait BAĞCI, Ömer GÜNHAN, Mustafa GÜLŞEN, Kemal DAĞALP

 10. 10

  Ailesel hipobetalipoproteinemiye bağlı non-alkolik steatohepatitli hastalarda ursodeoksikolik asit tedavisi

  Bahattin ÇİÇEK, Aydın Şeref KÖKSAL, Dilek OĞUZ, Esra ERDEN, Erkan PARLAK, Burhan ŞAHİN

 11. 11

  Özofagus kanseri tedavisinde laparoskopik transhiatal özofajektomi: 3 olgunun sunumu

  Murat SÖZBİLEN, Özer MAKAY, Sinan ERSİN, Ömer ÖZÜTEMİZ

 12. 12

  Fasioliazis: Üç olgu sunumu

  Deniz NART, Yeşim ERTAN, Başak DOĞANAVŞARGİL, Murat KILIÇ, Metin KORKMAZ, Gül YÜCE, Funda YILMAZ

 13. 13

  Hemofagositik sendrom ve fulminan hepatit

  Osman Z. ŞAHİN, Fatih TEKİN, Zeki KARASU, Deniz NART, Yücel BATUR

 14. 14

  Kronik ishalden, immün yetmezlik tanısına: İntestinal noduler lenfoid hiperplazinin eşlik ettiği bir common variable immün yetmezlik olgusu

  Şerif YILMAZ, Kadim BAYAN, Mehmet DURSUN, Fikri CANORUÇ

 15. 15

  Primer krikofaringeal disfonksiyonlu bir hasta nedeniyle orofaringeal disfajide ayırıcı tanı

  Şerif YILMAZ, Mehmet DURSUN, Kadim BAYAN, Fikri CANORUÇ, Ufuk ALUÇLU, Refik ÜLKÜ

 16. 16

  Yetmişbir yaşında over kist torsiyonu olan over teratomu

  Behlül BAYDAR, Mehmet ARHAN, İlter ÖZER, Gülden AYDOĞ, Necdet ÖZÇAY, Tahsin DALGIÇ, Fuat ATALAY

 17. 17

  Mide adenokarsinomlu total situs inversus: Olgu sunumu

  Behlül BAYDAR, Fuat ATALAY, Ali Eba DEMİRBAĞ, Tahsin DALGIÇ, Necdet ÖZÇAY

 18. 18

  Masif ve rekürren gastrointestinal kanamanın nadir sebebi:
  İnce barsak leiomyomu

  Fikret AKSOY, Niyazi ÜLGEN, Gökhan DEMİRAL