TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 / 2

 1. 01

  Özgün Görüntüler
  ERCP’de pratik ipuçları - 1
  Sfinkterotom yardımıyla kılavuz tel yönlendirme

  Erkan PARLAK, Hilmi ATASEVEN, Ömer YILMAZ, Ülkü DAĞLI, Burhan ŞAHİN

 2. 02

  Deneysel akut pankreatit modelinde kontrast madde etkisi

  Mahmut ÖKSÜZLER, Tarkan ÜNEK, Çağnur ULUKUŞ, Murat ZEYTUNLU, Özgül SAĞOL, Yiğit GÖKTAY, Canan ÇOKER, Ahmet ÇOKER

 3. 03

  Dispepsili hastalarda midenin prekanseröz lezyonları ile karşılaşma riski

  Levent ERDEM, Nihat AKBAYIR, Damlanur SAKIZ, Canan ALKIM, H. Mehmet SÖKMEN, Çetin KARACA, Nedim POLAT

 4. 04

  Klaritromisin dirençli Helicobacter pylori’nin saptanmasında, E-Test ve Agar Dilüsyon metodlarının karşılaştırılması

  Peren H. BAĞLAN, Gülendam BOZDAYI, Muhip ÖZKAN, Ali ÖZDEN

 5. 05

  Skuamokolumnar bileşkede inflamasyon ve intestinal metaplazi: Helicobacter pylori infeksiyonunun rolü

  Murat CİĞERİM, Ahmet TÜZÜN, Mustafa GÜLŞEN, Yüksel ATEŞ, Ömer GÜNHAN, Zülfikar POLAT, Murat ASLAN, Necmettin KARAEREN, Kemal DAĞALP

 6. 06

  Asemptomatik bireylerde gluten sensitif enteropati seroprevalansı

  Necati YENİCE, Mübeccel GÜMRAH, Ahmet KOZAN

 7. 07

  İleri referans merkezinde yatırılan irritabl barsak sendromlularda batın ve anorektal cerrahi sıklığı

  Elmas KASAP, Serhat BOR, Tankut İLTER

 8. 08

  Tanısal amaçlı endoskopik ultrasonografi yapılan hastalarda bilinçli sedasyon: Midazolam ile plaseboyu karşılaştıran randomize, çift kör, kontrollü çalışma

  Dilek OĞUZ, Aydın Şeref KÖKSAL, Bahattin ÇİÇEK, Erkan PARLAK, Burhan ŞAHİN

 9. 09

  Kronik HCV’li hemodiyaliz hastalarında occult HBV infeksiyonu sıklığı

  Vedat GÖRAL, Hamza ÖZKUL, Selahattin ATMACA, Dede ŞİT, Murat ÇELİK

 10. 10

  Ailesel Akdeniz Ateşi olan hastalarda lenfosit alt grupları ve serum adenozin deaminaz düzeyleri

  Yüksel ATEŞ, Hakkı ERGÜN, Ahmet TÜZÜN, Sait BAĞCI, İsmail KURT, Ali İNAL, Zülfikar POLAT, Necmettin KARAEREN, Kemal DAĞALP

 11. 11

  İntrahepatik kolestazla başvuran sekonder amiloidozlu Ailevi Akdeniz Ateşi olgusu

  Cem ŞAHAN, Kuddusi CENGİZ

 12. 12

  Granülamatoz gastritisli altı olgunun klinikopatolojik analizi

  Fazilet KAYASELÇUK, Yüksel GÜMÜRDÜLÜ, Filiz BOLAT, Birol ÖZER, Nebil BAL, İlhan TUNCER

 13. 13

  Karaciğer lipomu: Olgu sunumu

  Selim AYDEMİR, Oktay ERDEM, Mustafa CÖMERT, Zuhal ERDEM, Hüseyin ENGİN, Yücel ÜSTÜNDAĞ

 14. 14

  Kolesistektomi sonrası oluşan Mirizzi sendromu olgusu

  Murat ASLAN, Yüksel ATEŞ, Mustafa GÜLŞEN, Sait BAĞCI, Güldem KİLCİLER, Zülfikar POLAT, Ahmet TÜZÜN, Necmettin KARAEREN, Kemal DAĞALP

 15. 15

  Hipertrigliseridemi nedenli akut pankreatit tedavisinde heparin ve insülin rejimi uygulanan bir olgu

  Şerif YILMAZ, Mehmet DURSUN, Fikri CANORUÇ, Alpaslan TUZCU, Hatice AKAY, Ramazan DANIŞ, Ergün PARMAKSIZ

 16. 16

  Portal ven trombozunun nadir bir sebebi: Paroksismal nokturnal hemoglobinüri

  Gönenç KOCABAY, Çetin KARACA, Kadir DEMİR, Engin TÜRKMEN, Betül TİRYAKİ, Uğur ÇEVİKBAŞ, Fatih BEŞIŞIK, Yılmaz ÇAKALOĞLU, Atilla ÖKTEN

 17. 17

  UZMAN GÖRÜŞÜ
  Akut pankreatitin gidişi üzerine kontrastlı tomografi etkili midir?

  Refik MAS