TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 / 1

 1. 01

  Özgün Görüntüler
  Wilson sirozlu bir hastada gastrik outlet stenoz: Çinko toksisitesi?

  Şerif YILMAZ, Mehmet DURSUN, Kadim BAYAN

 2. 02

  Özgün Görüntüler
  Oddi tümörüne bağlı duodenal invazyon nedeniyle yapılan dual stent uygulaması

  Fatih AYDIN, Sedef Özdal KURAN, Osman ÖZDOĞAN, Erkan PARLAK, Burhan ŞAHİN

 3. 03

  İlk başvuruda primer odağı bilinmeyen metastatik karaciğer tümörlü 43 olgunun irdelenmesi

  Fatih TEKİN, Elmas KASAP, Galip ERSÖZ, Serpil BOZTEPE, Oya PAR, Gül YÜCE, Fulya GÜNŞAR, Zeki KARASU, Ahmet AYDIN, Ömer ÖZÜTEMİZ, Ulus Salih AKARCA, Oktay TEKEŞİN, Ahmet MUSOĞLU, Tankut İLTER, Yücel BATUR

 4. 04

  Diffüz antral gastrit ve multifokal atrofik gastritli hastalarda mide sıvısı askorbik asit düzeyleri ve epitel hücre proliferasyonlarının karşılaştırılması

  Nihat AKBAYIR, Nilgün DEMİRBAĞ, , Şule POTUROĞLU, , Kadir ERGEN, , Mehmet KENDİR,

 5. 05

  Kolesistektominin alkalen reflü gastrit, antral mukoza histolojisi ve Helikobakter pylori kolonizasyonu üzerine etkisi

  Gürsel BAYRAM, Bülent ÖDEMİŞ, Bahattin ÇİÇEK, Osman YÜKSEL, Erkan PARLAK, Neslihan İ. ZENGİN, Burhan ŞAHİN

 6. 06

  Hepatopulmoner sendrom tanısı konulan olguların klinik özellikleri

  Aydın Şeref KÖKSAL, Deniz KÖKSAL, Sabite KACAR, Omaç TÜFEKÇİOĞLU, Nurgül ŞAŞMAZ

 7. 07

  Kronik pankreatitte yaşam kalitesini yükseltmek için rezektif cerrahi

  Murat ZEYTUNLU, Murat AYNACI, Özgür FIRAT, Deniz NART, Oktay TEKEŞİN, Refik KİLLİ, Yıldıray YÜZER

 8. 08

  Kronik pankreatit: 53 olgunun irdelenmesi

  Mümtaz YILMAZ, Fatih TEKİN, Ömer ÖZÜTEMİZ, Sinan AKAY, Oktay TEKEŞİN, Galip ERSÖZ, Tankut İLTER

 9. 09

  İrritabl barsak sendromu olan hastalarda anormal safra kesesi motilitesi

  Mustafa GÜÇLÜ, Ali POURBAGHER, Ender SERİN, Birol ÖZER, Arif COŞAR, Tolga YAKAR, Gürden GÜR, Uğur YILMAZ, Sedat BOYACIOĞLU

 10. 10

  Tip II Diabetes Mellituslu hastalarda Helicobacter pylori prevalansı

  Sibel YENİOCAK, Zeliha HEKİMSOY, Zafer BUYRAÇ, Neşe EKİNCİ, Gazi YÖRÜK, Kadir AKSÖZ, Belkıs ÜNSAL

 11. 11

  İlaç kullanımına bağlı gelişen özofagus hasarı

  Şirin AYTAÇ, Cansel TÜRKAY

 12. 12

  Perkütan karaciğer biyopsisi ile tanısı konulan multiorgan tutulumlu alveolar hidatik hastalığı olgusu

  Nihat AKBAYIR, Nilgün DEMİRBAĞ, Levent ERDEM, Kadir ERGEN, Murat ULUSOY, Mehmet KENDİR

 13. 13

  Mezenterik kist: Karında şişkinliğin nadir nedeni

  Ersan ÖZASLAN, Burçak KAYHAN, Tankut KÖSEOĞLU, Diğdem ÖZER

 14. 14

  Endoskopiyi zorlaştıran doğumsal bir anomali: Mide divertikülü

  Canan ALKIM, Nihat AKBAYIR, Levent ERDEM, Müjdat BANKAOĞLU, Gülden YENİCE, Mehmet SÖKMEN

 15. 15

  Radyoterapiye sekonder özofagus kanseri: 2 olgu sunumu

  Adem GÜLER, Özgür KIRDÖK, Yüksel KARAKÖSE

 16. 16

  Gaucher hastalığı; iki olgu

  Selim AYDEMİR, Yücel ÜSTÜNDAĞ, Mehmet SERT, Hayriye SAYARLIOĞLU, Sibel YENİDÜNYA, Gamze NUMANOĞLU, Alper TANRIVERDİ

 17. 17

  Üst gastrointestinal sistem kanamasının nadir sebebi:
  Villöz adenom zemininde gelişmiş duodenal adenokarsinom

  Baybora KIRCALI, Tülay SARIÇAM, Ayşegül ÖZAKYOL, Eser VARDARELİ

 18. 18

  Dergiye mektup

  -

 19. 19

  Yazarın cevabı

  Cem ŞAHAN