TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 1 / 1

 1. 01

  Nonalkolik steatohepatitte histolojik hasarı öngörüde klinik ve laboratuvarın yeri

  Bahattin ÇİÇEK, Dilek OĞUZ, Esra ERDEN, Tülin ŞAHİN

 2. 02

  Sirozlu hastalarda subklinik hepatik ensefalopati sıklığı ve klinik önemi

  Ali HAFTA, Hacer BOZDEMİR, Salih ÇOLAKOĞLU, Yakup SARICA

 3. 03

  Viral etkenlere bağlı gelişen kronik karaciğer hastalıklarında hepatik osteodistrofi

  Bülent KARASU, Bülent ÖDEMİŞ, Dilek OĞUZ, Levent FİLİK, Tülin ŞAHİN

 4. 04

  Hepatosellüler karsinomada α−fetoprotein ve plazma anormal proteinin tanısal değeri

  Dilek OĞUZ, Orhan SEZGİN, Selime AYAZ, Bahattin ÇİÇEK, Gönül GÜRKAYNAK, Gülay TEMUÇİN, Burhan ŞAHİN

 5. 05

  İnflamatuvar barsak hastalığında Hepatitis-B aşılamasının etkinliği

  Selçuk DİŞİBEYAZ, Aygül TÜRKMEN, Erkan PARLAK, Gül SAYDAM, Aysel ÜLKER

 6. 06

  Kolorektal karsinomlarda nöroendokrin diferansiyasyon benzeri değişiklikler ve prognostik önemi

  Pınar ATASOY, Nazan BOZDOĞAN, Arzu ENSARİ

 7. 07

  Karaciğer tümörlerinin tedavisinde radyofrekans ablasyon

  Cüneyt AYTEKİN, Ali FIRAT, Fatih BOYVAT, A. Muhteşem AĞILDERE, Sedat BOYACIOĞLU

 8. 08

  Dört olgu nedeniyle değişken immün yetersizlik sendromu

  Skender TELAKU, Murat TUNCER, Yusuf ERZİN, Aykut ÇELİK, Kadir BAL, Hülya UZUNİSMAİL, İbrahim YURDAKUL, Ergün OKTAY

 9. 09

  Akalazya-Bir olgu sunumu nedeniyle

  Emel YAMAN, Filiz EKŞİ, Altay KANDEMİR, Murat TÖRÜNER, Selim KARAYALÇIN, Ali ÖZDEN, Ayşe ERDEN

 10. 10

  Tuberküloz peritonit yüksek albumin gradientli asitle seyredebilir mi? Olgu sunumu

  Ahmet Kemal GÜRBÜZ, Yusuf YAZGAN, Şaban ÇAVUŞLU, Şükrü YILDIRIM, Melih ÖZEL, Hüsnü ALTUNAY

 11. 11

  Portal hipertansiyon ve retinitis pigmentoza ile birliktelik gösteren Gaucher hastalığı vakası (olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi)

  Çetin KARACA, Gülistan BAHAT, Kadir DEMİR, Filiz AKYÜZ, Ahmet DANALIOĞLU, Fatih BEŞIŞIK, Yılmaz ÇAKALOĞLU, Uğur ÇEVİKBAŞ, Atilla ÖKTEN

 12. 12

  Primer epiploik apendagitis: Bilgisayarlı tomografi bulguları

  Kıvılcım YAVUZ, Çetin ATASOY, Serdar AKYAR, Ayhan KUZU